Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

BİLGİ İŞLEM BİRİMİ

 

BİLGİ İŞLEM BİRİMİ

  Bilgi İşlem Birimi; kurumumuz bünyesindeki tüm ağ, donanım ve yazılım problemlerine müdahale etme, bilişim sistemlerinin iyileştirilmesini sağlamak üzere teknolojik gelişmeleri takip ederek gerekli çalışmaları yapma, personellerin uyap şifrelerinin ve e-imzalarının temini, takibi ve kullanımı hakkında bilgilendirme yapmak, kurum web sitesinin güncelliğini ve takibini sağlamak, SEGBİS cihazlarının takip ve kontrollerini yapmak, personel uyap rollerini takip etmek vb iş ve işlemlerden sorumlu birimdir.

   

  Bilgi İşlem Biriminin Görevleri

  • Bilgisayar sistemleri üzerinde meydana gelen donanımsal ve yazılımsal problemleri çözmek,
  • Bilgisayar sistemlerinin güncel kalmasını sağlamak,
  • Kullanıcı problemleri ile altyapı problemlerinin çözümüne destek vermek,
  • Ağ erişim sorunlarına destek vermek,
  • Sistemlerin bilgi güvenliğini sağlayıcı önlemler almak,
  • Tüm bilgi işlem sistemlerinin denetleme, bakım ve arızalarını takip ederek kesintisiz çalışmalarını sağlamak,
  • Sistemlerin daha verimli çalışmasını sağlayacak çalışmalarda bulunmak,
  • Kurum bünyesi dahilindeki tüm ağ, donanım ve yazılım bilgilerinin kayıtlarını tutmak ve düzenlemek,
  • Kurum web sitesinin güncelliğini ve takibini sağlamak,
  • Bilgi işlem altyapı ihtiyaçlarını belirlemek ve temin edilmesini sağlamak,
  • Bilişim teknolojilerindeki gelişmeleri takip etmek.
  Adres

  Adalet Mah. Adalet Cad. Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü, 06946 Yenikent - Sincan / ANKARA

  Telefon

  Tel: (0312) 254 00 43 / 47

  Faks: (0312) 254 03 35

  E-Posta

  sincan4nltkcikisaretadalet.gov.tr