Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yüzüncü Yıl Logosu Atatürk
DİĞER BİRİMLERİMİZ

EMANET PARA VE KIYMETLİ EŞYA BÜROSU

          Emanet Para ve Kıymetli Eşya Bürosu; Hükümlü ve Tutukluların Emanete Alınan Kişisel Paralarının Kullanımına Dair Yönetmelik'e göre hükümlü ve tutuklulara gönderilen paraların ve haftalık harcama limitinin yarısından daha değerli kıymetli eşyaların emanet işlemlerinin yapılması ile bu bilgilere ait gerekli güncellemelerin kayıtlarımıza işlenmesi görevlerini yerine getirmektedir.

 

EMANET EŞYA BÜROSU

        Emanet Eşya Bürosu; Ceza İnfaz Kurumlarında Bulundurulabilecek Eşya ve Maddeler Hakkında Yönetmelik'e göre hükümlü ve tutukluların limit üzerindeki eşyalarının ailelerine teslim edilmek üzere muhafaza edilmesi ve bu bilgilere ait gerekli güncellemelerin kayıtlarımıza işlenmesi görevlerini yerine getirmektedir.

 

TELEFONLA GÖRÜŞME BÜROSU

        Telefonla Görüşme Bürosu; kurumumuzda barındırılmakta olan hükümlü ve tutukluların mevzuatta belirtilen kişilerle telefonla görüşmelerinin yapılması, telefonla görüşmeye dair yazışmaların yapılması ve bu bilgilere ait gerekli güncellemelerin kayıtlarımıza işlenmesi görevlerini yerine getirmektedir.

 

MAHKUM KABUL BÜROSU

         Kurumumuza sevk veya Mahkeme kararı ile gelen Hükümlülerin kabul işlemleri ile sisteme girişini, kimlik tespiti için parmak izi alımını, hükümlülerin eğitim ve sağlık durumları ile ilgili bilgilerin alımını, kimlik belgeleri için fotoğraf çekimini,üst ve eşya aramasını, emanet para teslim alımını yapan birimdir.

Mahkum kabul birimi hükümlü ve tutukluların cezaevine ilk giriş yeridir. Uyap sistemi üzerinden kayıtları yapılarak üst arama tutanakları hazırlanmaktadır. Ardından hükümlü ve tutuklular koğuşlarına yerleştirilmektedir.

Hükümlü ve tutuklular mahkeme ve hastaneye gitmek üzere mahkum kabule getirilmekte ve uyap sistemine işlenmektedir. Kolluk kuvvetine teslim ve tesellüm belgesi ile teslim edilmektedir. Kolluk kuvveti ise üst aramasını yaparak teslim almaktadır.

 

ZİYARETÇİ KABUL BÜROSU

          Ziyaretçi Kabul Bürosu; Hükümlü ve Tutukluların Ziyaret Edilmeleri Hakkında Yönetmelik'e göre hükümlü ve tutuklulara gelen ziyaretçilerin kuruma kabul işlemlerinin yapılması ve bu bilgilere ait gerekli güncellemelerin kayıtlarımıza işlenmesi görevlerini yerine getirmektedir.

 

MEKTUP OKUMA BÜROSU

          Mektup alma ve gönderme hakkı kapsamında tutuklu ve hükümlüler tarafından yazılan mektup, faks ve telgraflar, zarfı kapatılmaksızın bu işle görevlendirilen ikinci müdür başkanlığında, idare memuru ve yüksek okul mezunu iki infaz ve koruma memuru tarafından oluşturulan mektup okuma komisyonuna iletilmek üzere güvenlik ve gözetim servisi personeline verilir. Yapılan incelemeden sonra gönderilmesinde sakınca görülmeyen mektuplar üzerine "görüldü" kaşesi vurulur, zarf içerisine konularak kapatılır ve postaneye teslim edilir.

   Hükümlülere gönderilen ve açılıp incelendikten sonra verilmesinde sakınca olmadığı anlaşılan mektup, faks ve telgraflar zarfları ile birlikte verilir.

 

 

Adres

Adalet Mah. Adalet Cad. Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü, 06946 Yenikent - Sincan / ANKARA

Telefon

Tel: (0312) 254 00 43 / 47

Faks: (0312) 254 03 35

E-Posta

sincan4nltkcikisaretadalet.gov.tr